Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2012 / Τόμος 53Α , Τεύχος 7 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νοεμ-Δεκ 2012)

ΕΚΕ 2012 / Τόμος 53Α , Τεύχος 7 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νοεμ-Δεκ 2012)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου

[PDF]

Ιωάννης Α.Γουδέβενος, Καλλιρρόη Ι. Καλαντζή, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Κωνσταντίνος Ν. Βέμμος, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, Γεώργιος Σ. Γκουμάς, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Γεώργιος Κρασόπουλος, Μιλτιάδης Ματσάγκας, Γεώργιος Μπομπότης, Σωτήριος Πατσιλινάκος, Γρηγόριος Παυλίδης, Αθανάσιος Πιπιλής, Δημήτριος Ρίχτερ, Δημήτριος Στάκος, Κωνσταντίνος Στέλλος, Κωνσταντίνος Στράτος, Πέτρος Γ. Τζίμας, Αλέξανδρος Δ.Τσελέπης Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα,Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, ΓΝ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Faculty of Medicine, University Pierre et Marie Curie, Paris, Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Κωνσταντοπούλειο, Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Υγεία, Αθήνα, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Department of Cardiology, Centre of Internal Medicine III, Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης-Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα