Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2013 / Τόμος 54 , Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)

ΕΚΕ 2013 / Τόμος 54 , Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς μια νέα θεώρηση της δεξιάς κοιλίας

Σταύρος Κωνσταντινίδης

[PDF]

Καρδιολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ελληνική Εμπειρία για τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας. Σύγκριση με τα Δεδομένα του EuroCMR Registry

Σοφία Μαυρογένη1, Κωνσταντίνος Μπράτης1, Γιώργος Παπαδόπουλος2, Ιωάννης Τερροβίτης3, Αναστασία Κίτσιου4, Αντώνιος Κατάμης2, Αντιγόνη Παπαβασιλείου5, Κωνσταντίνα Αγγέλη6, Γενοβέφα Κολοβού1

[PDF]

1Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 2Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, 3 Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 4Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, 5Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης, 61η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Κλινική Ερευνα: Χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου σε περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Aleksandras Laucevičius1,2, Egidija Rinkūnienė1,3, Viktor Skorniakov3, Žaneta Petrulionienė1, Vytautas Kasiulevičius1, Dalius Jatužis1,3, Ligita Ryliškytė3, Jolita Badarienė3, Jūratė Klumbienė4, Rimvydas Šlap ikas4, Romas Kizlaitis3. On Behalf Of The Steering Committee Of The Lithir Programme.

[PDF]

1 Department of Cardiovascular Medicine, Vilnius University, Lithuania, 2State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Lithuania, 3Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, Lithuania, 4Lithuanian University of Health Sciences

Κλινική Ερευνα:Μελέτη της επίδρασης του καρδιακού επανασυγχρονισμού στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Τρανταλής Γεώργιος1, Σιδερής Σκεύος1, Μπενέτος Γεώργιος2, Χριστακόπουλος Στράτος1, Κασιακόγιας Αλέξανδρος1, Βλασερός Ιωάννης1, Γκατζούλης Κωνσταντίνος2, Τούτουζας Κωνσταντίνος2, Στεφανάδης Χριστόδουλος2, Καλλικάζαρος Ιωάννης1

[PDF]

1Καρδιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών, 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών

Καρδιακή Απεικόνιση: Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας από ενδοκαρδίτιδα βηματοδοτικών ηλεκτροδίων

Μιχαήλ Βερνάρδος1, Εμμανουήλ Κανουπάκης1, Ιωάννης Κοκοτσάκης2, Δημήτριος Τασσόπουλος2, Αλέξανδρος Πατριανάκος1, Πάνος Βάρδας1

[PDF]

1Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 2Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Αθήνα

Αρθρο Ανασκόπησης: Νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα στην αντιμετώπιση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου

Βασίλειος Δ. Αποστολόπουλος, Ιωάννα-Ευσταθία Π. Δουρούμη, Νεκταρία Ε. Καλύβα, Γεώργιος Ι. Κιρκιλέσης, Ιωάννης Α. Τσολάκης, Σταύρος Κ. Κάκκος

[PDF]

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πάτρας

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση: Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση με τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης σε μονήρη στεφανιαία αρτηρία που εκφύεται από το δεξιό κόλπο του Valsalva: Αναφορά περιστατικού και ανασκόπηση

Χρήστος Γραΐδης, Δημόκριτος Δημητριάδης, Αντώνιος Ντάτσιος, Βασίλειος Καρασαββίδης, Βασίλειος Ψήφος

[PDF]

Euromedica Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση: Θρόμβος στον αριστερό κόλπο σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο μιμούμενος μύξωμα

Umair Khalid, Purnima Hirudayaraj, Nasser Lakkis, Rashed Tabbaa

[PDF]

Department of Medicine, Section of Cardiology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Βιβλιοκρισία: Clinical Cardiology, Current Practice Guidelines. Μια νέα αντίληψη καρδιολογικού συγγράμματος

Demosthenes G. Katritsis, Bernard J. Gersh, A John Camm

Γράμμα του Προέδρου της ΕΚΕ: Κάπνισμα

Ι.Ε.Καλλικάζαρος

[PDF]

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Πρόεδρος ΕΚΕ

Γράμμα του Διευθυντή Σύνταξης: Καρδιαγγειακή ιατρική, ένας τομέας σε στασιμότητα

Πάνος Ε. Βάρδας

[PDF]

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος της ESC