Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 3 (ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 3 (ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Ένα τελευταίο σημείωμα, στους καιρούς της μεγάλης αγωνίας

Πάνος Ε. Βάρδας

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΕ- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και Συννοσηρότητες

Στέφανος Γρ. Φούσας

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Δυναμική Αξιολόγηση Βαλβιδοπαθειών

Γεώργιος Δ. Αθανασόπουλος

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Εστιασμένη Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη (FoCUS): Η Άποψη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

Μετάφραση:Κωνσταντίνα Καραλή

[PDF]

Aleksandar N. Neskovic, Thor Edvardsen, Maurizio Galderisi, Madalina Garbi, Giuseppe Gullace, Ruxandra Jurcut, Havard Dalen, Andreas Hagendorff, and Patrizio Lancellotti, for the European Association of Cardiovascular Imaging

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Νεότερα Δεδομένα από τις Σημαντηκότερες Μελέτες πουΠαρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EHRA EUROPACE- CARDIOSTIM 2015

Ελένη Νάκου, Ελευθέριος Καλλέργης, Πάνος Βάρδας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Η Θνησιμότητα λόγω Ισχαιμικής Καρδιοπάθειας και Αγγειακής Εγκεφαλικής Νόσου στην Ελλάδα Κατά τη Διάρκεια των Ετών 2001-2012

Γιώργος Μίχας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Αξιοπιστία του HellenicSCORE (ανα-βαθμονόμηση του ESC SCORE) Σχετικά με τον Κίνδυνο Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΕΚΑΒΗ Ν ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ANTHONY P. FITZGERALD, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΑΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ