Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 5 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ- ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015)

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 5 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ- ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015)

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Η Καρδιαγγειακή Απεικόνιση ως Ενιαία Οντότητα από τις Ομάδες Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ιωάννης Βασιλειάδης

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- Στόχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρισης να ενισχυθεί η γνώση και η κατανόηση πολύπλευρων θεμάτων της Καρδιολογίας

Στέφανος Γρ. Φούσας

[PDF]

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Ο Αποπτωτικός Μηχανισμός, ως Στρατηγικός Στόχος, στη Θεραπεία της Καρδιακής Νόσου. Νέες Προοπτικές στην Θεραπεία

Α. Τσίπης, Α.Μ. Αθανασιάδου, Γ. Αγορογιάννης, Ν. Καβαντζάς, Π. Αθανασιάδου, Π. Νικολοπούλου- Σταμάτη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- Συστάσεις για Διοιφάγεια Υπερηχοκαρδιογραφία: EACVI (αναβάθμιση) 2014

Κυριάκος Γιάγκου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Η Δυσμενής Επίπτωση της Ηλικίας Διενέργειας της Τροποποιημένης Επέμβασης Fontan στην Απώτερη Λειτουργική Κατάσταση των Ασθενών που Τεκμηριώνεται με την Καρδιοπνευμονική Δοκιμασία Κοπώσεως

Παναγιώτης Γ. Σφυρίδης, Κωνσταντίνος Κόντζογλου, Γρηγόριος Κουράκλης, Χρίστος Ρόκκας, Γεώργιος Η. Σαρρής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Κατάλυση Τυπικού Ισθμοεξαρτώμενου Κολπικού Πτερυγισμού με την Χρήση Καθετήρα 8 mm με mini Ηλεκτρόδια- Πρώτη Ελληνική Εμπειρία

Στυλινός Τζέης, Σωκράτης Παστρωμάς, Γεώργιος Ανδρικόπουλος

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ- Ασθενής υπό Αντιπηκτική και Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή και Επείγουσα μη Καρδιακή Επέμβαση

Γουδέβενος Ιωάννης, Καλαντζή Καλιρρόη, Νίκας Δημήτριος, Κοραντζόπουλος Παναγιώτης

ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Ο Ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στη Μυοκαρδίτιδα

Θεόδωρος Καραμήτσος

ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Γενικά και Ειδικά Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δέσποινα Ντιλούδη, Γεώργιος Γιαννακούλας, Δέσποινα Παρχαρίδου, Θεόφιλος Παναγιωτίδης, Χαράλαμπος Καρβούνης

ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Η Δευτερογενής πρόληψη μέσω της καρδιακής αποκατάστασης: οδηγίες για φυσική δραστηριότητα και προγράμματα άσκησης

Πέπερα Γαρυφαλλιά, Περιστερόπουλος Αργύρης, Δρίτσας Αθανάσιος, Αποστολοπούλου Ζωή, Χιονίδου Όλγα, Λαουτάρης Ιωάννης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- Εκπαίδευση - Επιμόρφωση- Σταδιοδρομία Καρδιολόγων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιωάννης Β. Βασιλειάδης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Η Οδύσσεια των Νέων Ιατρών στο ΤΣΑΥ. Υπάρχει Μέλλον;

Φώτιος Ν. Πατσουράκος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ- Αφιέρωμα στον Σταμάτη- Δημήτρη Χρηστάκο

Ιωάννης Κάνδυλας