Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 6 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 6 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Χρόνια Σταθερή Στεφανιαία Νόσος. Νέο Πρότυπο Αντιμετώπισης/ Από την Επεμβατική Προτεραιότητα στην Επιλεκτική Συντηρητική Διαχείριση

Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ιώαννης Βασιλειάδης

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και Κολπική Μαρμαρυγή

Στέφανος Γρ. Φούσας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ- Προβληματισμοί για τη Διαχείριση των Κλινικών Μελετών (κρίσιμος χρόνος επικοινωνίας των αποτελεσμάτων, τροποποίηση διάρκειας, ελευθεριότητα πρόσβασης στα δεδομένα από ανεξάρτητους- τρίτους ερευνητές)

Γεώργιος Αθανασόπουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ- Από την Improve-it στη Sprint: Στο ίδιο έργο θεατές;

Χρήστος Ντέλλος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- Θεραπευτικές Στρατηγικές στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση με ή Χωρίς Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Τι Νεότερο στις Οδηγίες 2015;

Σωτηρία Κ. Αποστολοπούλου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Επιπλοκές που Σχετίζονται με την Εμφύτευση Συσκευών Ελέγχου Καρδιακού Ρυθμού και οι Οικονομικές τους Επιπτώσεις: Μία Προοπτική Μονοκεντρική Μελέτη Δύο Ετών

Ιωάννης Φανουργιάκης. Εμμανουήλ Σημαντηράκης, Νικόλαος Μανιαδάκης, Εμμανουήλ Κανουπάκης, Σταύρος Χρυσοστομάκης, Γεωργία Κουρλαμπά, Γρηγόριος Χλουβεράκης, Πάνος Βάρδας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Ογκομετρική Ανάλυση και Μελέτη Παραμόρφωσης του Αριστερού Κόλπου με Τρισδιάστατη Υπερηχοκαρδιογραφία Speckle Tracking σε Μυοκαρδιοπάθεια μη Συμπαγούς Μυοκαρδίου- Τα αποτελέσματα της MAGYAR-Path

Attila Nemes

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Η Μουσική Παρέμβαση στον Καρδιαγγειακό Ασθενή

Αθανάσιος Δρίτσας

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Η Εξελικτική Αντίληψη περί Φαρμακευτικής Αγωγής στη Σταθερή Στεφανιαία Νόσο: Από τα Νιτρώδη στους Αναστολείς της Ιντερλευκίνης-1

Εύα Παπαδημητράκη

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ- Ασθενείς με Μηχανική Βαλβίδα και Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

Ιωάννης Γουδέβενος

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ- Η Εμφάνιση Επεισοδίου Κολπικού Πτερύγισμού Οδήγησε Στην Αποκάλυψη του Συνδρόμου Brugada και την Αποτροπή Αιφνιδίου Θανάτου

Ιωσήφ Ε. Καραντουμάνης, Ελένη Χατζηνικολάου- Κοτσάκου, Κώστας Α. Οικονόμου, Αποστολία Γ. Μαρβάκη, Δήμητρα Κ. Σαμιώτου, Ελένη Σ. Καραπατσούδη, Παντελής Χ. Μακρίδης