Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 4 (ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

ΕΚΕ 2015 / Τόμος 56 , Τεύχος 4 (ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- Στόχοι και Προοπτικές

Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ιωάννης Βασιλειάδης

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα και Αναιμία

Στέφανος Γρ. Φούσας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI): Συνδυασμένη, με Πολλαπλές Μεθόδους, Απεικόνιση (Multimodality Imaging) των Παθήσεων του Περικαρδίου.

Μετάφραση: Παναγιώτης Ξαπλαντέρης, Σοφία Μουράτογλου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Αξιολόγηση των Δεικτών Οξειδωτικού Στρες και Μεταβολές των Κατεχολαμινών σε Ασθενείς με Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια Πριν και Μετά από Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως.

Dejan Simeunovic, Petar M. Seferovic, Arsen D. Ristic, Dejan Nikolic, Dijana Risimic, Jelena Seferovic, Ruzica Maksimovic, Ivana Nedeljkovic, Radmila Karan, Milica Bajcetic

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- Επίδραση της Μακροπρόθεσμης Αναστολής του TNF-α με Infliximab στη Συστροφή της Αριστερής Κοιλίας σε Ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Mustafa Gokhan Vural, Yasemin Ozden Eldemir, Tolga Han Efe, Ahmet Goktug Ertem, Cemal Koseoglu, Mehmet Ayturk, Ekrem Yeter, Huseyin Gunduz, Ramazan Akdemir

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Οξεία Περικαρδίτιδα: Σύγχρονη Θεώρηση στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση

Γεώργιος Λάζαρος, Δημήτρης Τούσουλης

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ- Χοληστερόλη: Όσο πιο Χαμηλά Τόσο πιο Καλά; Ενδείξεις και "Αποδείξεις"

Χρήστος Ντέλλος

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ- Ασθενής με Κολπική Μαρμαρυγή υπό Ριβαροξαμπάνη και Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου

Γιάννης Γουδέβενος, Δημήτριος Νίκας, Αθανάσιος Παπαθανασίου, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος